İnsan Kaynakları Politikası

  • Çalışanlarımız şirketimizin en değerli varlıklarıdır.
  • Ürün ve hizmet kalitesi, çalışan kalitesiyle paralel olarak ele alınır.
  • Eğitim-uygulama faaliyetlerimizle şirkette ve sektörde çalışan niteliğini sürekli yükseltmek.
  • Sosyo-ekonomik faaliyetlerle çalışanların aidiyet duygusunu güçlendirmek ve bağlılığı artırmak.
  • Huzurlu iş ortamında ekip ruhu ve işbirliği anlayışı ile çalışmayı sağlamak.
  • Gelişmeye açık kişileri kazanmak, gelişmelerine yardımcı olup teşvik etmek ve uzun yıllar birlikte çalışmak.
  • Eşitlik ilkesi gereği tüm çalışanlara kendini, geliştirme ve kariyer açısından yükselme fırsatı tanımak.
  • Çalışan gelişmini, performans değerlendirme ve yetkinlik bazlı kariyer planlaması yöntemleriyle izlemek.

bilgilerinizi e-posta ile göndererek de iş başvurusu yapabilirsiniz

ik@mojella.com.tr

İş Başvuru Formu